ארכיון דו"חות שקיפות

הלינקים לאתר מידברן שבורים.

יש לתקן לינקים בתוך מידבריין.

שנה שם דו“ח קישור
מידברן
2013 דו”ח כספי 2013 הדו"ח באתר העמותות
2013 דו“ח מילולי 2013 הדו"ח באתר העמותות
2014 דו”ח שקיפות מידברן 2014 הדו"ח באתר מידברן (קישור גיבוי מתאריך 27.6.2020)
2014 דו“ח כספי 2014 הדו"ח באתר העמותות
2014 דו”ח מילולי 2014 הדו"ח באתר העמותות
2015 דו“ח שקיפות מידברן 2015 הדו"ח באתר מידברן (קישור גיבוי מתאריך 27.6.2020)
2015 דו”ח כספי 2015 הדו"ח באתר העמותות
2016 דו“ח שקיפות מידברן 2016 הדו"ח באתר מידברן (קישור גיבוי מתאריך 27.6.2020)
2016 דו”ח כספי 2016 הדו"ח באתר העמותות
2017 דו“ח שקיפות מידברן 2017 הדו"ח באתר מידברן (קישור גיבוי מתאריך 27.6.2020)
2017 דו”ח כספי 2017 הדו"ח באתר העמותות
2017 דו“ח מילולי 2017 הדו"ח באתר העמותות
2018 דו”ח שקיפות מידברן 2018 (קישור גיבוי מתאריך 27.6.2020)
2018 דו“ח כספי 2018 הדו"ח באתר העמותות
דיקומפרשן
2014 דו”ח שקיפות דיקומפרשן 2014 הדו"ח באתר מידברן (קישור גיבוי מתאריך 27.6.2020)
Burn In Motion
2019 דו“ח שקיפות Burn in Motion הדו"ח באתר מידברן (קישור גיבוי מתאריך 28.6.2020)

עורכות הערך הזה לדורותיו