ערכי ויקי

עשרת העקרונות

עשרת העקרונות

השתתפות

הענקת מתנות

הסתמכות עצמית רדיקלית

הכללה רדיקלית

ביטוי-עצמי רדיקלי

א-הסחרה

אחריות אזרחית

מיידיות

מאמץ קהילתי

לא להשאיר עקבות