Midbrain WIKI

Israeli burner community space

מדבריין ויקי

מאגר ידע השתתפותי לקהילת הברן

כפתורים חשובים בסרגל העליון

  • כניסה לממשק העריכת של ה-WIKI.
  • רישום למערכת מאפשר עריכה ויצירה.

ערכים שעודכנו לאחרונה

א-הסחרה

א-הסחרה

א-הסחרה (באנגלית: Decommodification) הינו אחד העקרונות מבין עשרת העקרונות. נוסח בעברית במטרה לשמר את…

ביטוי-עצמי רדיקלי

ביטוי-עצמי רדיקלי

ביטוי-עצמי רדיקלי (באנגלית: Radical Self-expression) הינו אחד העקרונות מבין עשרת העקרונות. נוסח בעברית…

אחריות אזרחית

אחריות אזרחית

אחריות אזרחית (באנגלית: Civic Responsibility) הינו אחד העקרונות מבין עשרת העקרונות. נוסח בעברית…

לא להשאיר עקבות

לא להשאיר עקבות

לא להשאיר עקבות (באנגלית: Leaving No Trace) הינו אחד העקרונות מבין עשרת העקרונות….

בלוג עדכוני מערכת