שמן ממוחזר

דף זה הוא חלק מהמאמץ של מחלקת מט"ר.

האם שמן ממוחזר טוב לסביבה כמו ביודיזל?

שמן ממוחזר זה ביו דיזל. גם הביו דיזל בו השתמשה מידברן בשנת 2016 היה משמן ממוחזר. כל ביו דיזל הוא קצת שונה ועם תקן שונה. העלויות של הביו דיזל עצמו שנה שעברה היו דיי נמוכות בהשוואה לסולר רגיל. נראה שההבדל הוא בין ספק ביודיזל אחד לשני, הוא מחזור של שמן ממזון לעומת מחזור של שמן מכונות. אינטואיטיבית נשמע שביו דיזל מבוסס שמן מטיגון מזון הוא נקי ולכן טוב יותר לסביבה משמן שמגיע ממכונות. אבל ההבדל הוא ככל הנראה מינורי.

עורכות הערך הזה לדורותיו