ברנר

ברנר (באנגלית: Burner) הוא כינוי אשר הוצמד במקור למשתתפים באירוע הברנינג מן. עם התפתחותם של האירועים האזוריים, הורחב המושג ולרוב הוא מתאר גם משתתפים באירועים אזוריים.

הגדרת המונח 'ברנר'

יש מספר גרסאות להגדרת המונח ברנר, וכן מספר צירופים שלהן:

  • ברנר הוא מי שהיה באירוע הברנינג מן.
    • וגם מי שבדרך לאירוע הברנינג מן.
  • ברנר הוא מי שאימץ את עשרת העקרונות של ברנינג מן.
  • ברנר הוא מי שהשתתף באירוע אזורי.
  • ברנר הוא תפיסת חיים ולכן יש גם משתתפים שהיו בברנינג מן והם לא ברנרים.

ברנרים אשר מגיעים בפעם הראשונה לאירוע מכונים בתולים (Virgins).

קישורים ומקורות מידע

עורכות הערך הזה לדורותיו