הכללה רדיקלית

Radical Inclusion
Source: “The Ten Symbols” created by Wick, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License -> https://jameswickham.com/

הכללה רדיקלית (באנגלית: Radical Inclusion) הינו אחד העקרונות מבין עשרת העקרונות.

נוסח בעברית

כל אחד יכול להיות חלק מברנינג מן. אנחנו מכבדים ומקבלים בברכה כל אדם זר. אין דרישות מקדימות להשתתפות בקהילתנו.

נוסח באנגלית

Anyone may be a part of Burning Man. We welcome and respect the stranger. No prerequisites exist for participation in our community

פרשנות והסברים

הכללה רדיקלית מאת מיאו הפוטנציאל הגלום בקהילה, בהשתתפות ובעצם בכל אחת ואחד מאיתנו הוא אדיר. ביחד אנחנו יוצרים עולם. אבל חשוב לדון ברוח של ה“ביחד” שאנחנו. כיצד ולמה אנחנו פועלים לפי עקרון ההכללה הרדיקלית?
כל אחת ואחד יכולים להיות חלק מברנינג-מן. אנו מכבדים ומקבלים בברכה כל אישה ואיש. אין דרישות מקדימות להשתתפות בקהילתנו, כמעט. כי בעצם, אנחנו פותחים את הקהילה לקבל את כולם, בתנאי שאלו מוכנים לקבל כל אחת ואחד. כל אדם באשר היא או הוא. כי לקחת חלק זה בעצם להשתתף ולקבל ולתת ולהיות.
ההכללה היא רדיקלית, ביסודה היא כופרת בחלוקות וההבחנות הכפויות עלינו, בין מה שרוצים שאהיה למי שאני רוצה להיות. ההכללה היא רדיקלית כי היא כופרת בהגדרות לאומיות, חברתיות, תרבותיות, פיזיולוגיות ותודעתיות המולבשות ומוכתבות לאנשים כנגד רצונם. ההכללה היא רדיקלית כי היא מציעה צורת חשיבה אחרת שדורשת השתתפות בקהילה וקבלת האחר כנקודת מוצא.
פה כל אחד יכול להיות כל אחת. פה אני יכול/ה להיות אני או אחר או דבר ואולי לא כלום. כאן אין לא רצוי יש רק לא רוצה, וזה בסדר. חלק מהכללה רדיקלית היא היכולת לתת לאחר מרחב בו הוא יכול להיות עצמו או עצמה ולנתק קשר ותלות.
כל משתתף ומשתתפת מתבקשים לראות עקרון זה לנגד עיניהם. לא לדרוש דבר מהאחר/ת פרט את הזכות להיות עצמך, לקבל את עקרונות הקהילה ותמיד לתת מעצמך כשמתאפשר.
זה לא רגיל, זה לא לכולם אבל זה אנחנו. קהילה שמאתגרת תפיסות ונורמות מקובלות.
לכן ההכללה היא רדיקלית
לכן כולם תמיד רלוונטים ושייכים.
לכן אנחנו מידברן.

עורכות הערך הזה לדורותיו