הכשרת מתנדביםות – מט"ר

דף זה הוא חלק מהמאמץ של מחלקת מט"ר.

נושאים לא סגורים

 • סוגשל מדים / אמצעי זיהוי למתנדבי מט“ר.
 • נוהל דיווח סוף יום למתנדב שביל הזבל
 • להתייעץ עם שחר נאמן על נושא הסימולציות ה”קונפליקטואליות“ ועל מבנה ההכשרה בכללי.
 • לאסוף תובנות ומסקנות מצווות שביל הזבל 2016 וצוות תחנת המעבר 2016
 • להפריט את תחנת המעבר – להקים לה “סניפים” לאורך שביל הזבל..

הכשרת מתנדבי מט”ר

ידע כללי למתנדב במט"ר

 • נוהל דיבור בקשר
 • התמצאות (משולשים ושמות רחובות)
 • מה זה חב“ק ומה השירותים שהוא נותן
 • טופס מודיעין

אימוץ וזיכויים

ידע שצריך לדעת

 • התקנת אפליקציית מפה, שימוש באפליקציה וצילום עם GPS
 • טופס זיכויים (ידני+ממומחשב)
 • מבנה ציוני דוח החשלש
 • הוראות לצילום חשל”ש
 • תסריט זיכוי מקוון וידני

תפקידים

מתנדב בצוות זיכויים

סימולציה 1: מתנדב מציג את עצמו בפני מחנה/מיצב (יום שלישי)

שחקנים:

 • איש קמפ
 • איש צוות זיכויים

הסיפור: איש צוות הזיכויים מגיע להציג את עצמו לפני הזיכוי, מסביר כיצד יתבצע תהליך הזיכוי. אם אחראי חשלש נמצא אז מוודא שיש לו את הקישור לטופס דיגיטלי.
מוודא שהקמפ יודע היכן השטח המאומץ/ מפה דיגיטלית.

סיטואציות אפשריות:

 • רכז חשלש לא נמצא ואף אחד לא יודע כלום
 • הכל הולך חלק אבל הקמפ לא מוכן לנקות את השטח המאומץ – כיצד נרתום אותם?
סימולציה 2: זיכוי אקטיבי של מחנה/מיצב

שחקנים:

 • סחב“ק זיכויים
 • א. סלייס
 • איש צוות זיכויים
 • איש קמפ

הסיפור: איש זיכויים מגיע לעשות זיכוי אקטיבי של קמפ שנמצא לגביו מודיעין שנדרש לעשות לו זיכוי אקטיבי.

סיטואציות:

 • איש קמפ עצבני מחכה לזיכוי מעל 3 שעות
 • אנשי הקמפ אומרים שלא בא להם לאסוף את האזיקונים ובדלי סיגריות, איש זיכויים אומר שהציון אדום ומתפתח ויכוח.
 • אנשי הקמפ מבקשים שאיש זיכוי יחזור בעוד 20 דקות כי הם עושים סיבוב ניקיון נוסף.
 • איש זיכויים מגיע ורואה איש קמפ אבל יש עדיין ציליה וקוב מים של ספק. (ירוק עם נקודה צהובה)
 • איש זיכויים מגיע ואין אף אחד נמצא בשטח. לבדוק שוב בקשר שמדובר בזיכוי אקטיבי ולתת ציון אדום.
 • איש קמפ אומר שקיבל אישור מיוחד מההפקה להשאיר זבל / חשלש.
 • בקמפ יש אוהל שלא קופל כי “המתנדב במשמרת נוודים”.
 • יש במקום מריבה או ויכוח שלא ניתן לפתור לבד, שאלה מקצועית לגבי המצב – קריאה לרכז סלייס בקשר ואולי הזמנה שלו שיגיע.
 • קריסת אינטרנט באמצע התהליך / הטלפון של איש הזיכויים מתקלקל
סימולציה 3: זיכוי מזורז של מחנה/מיצב

שחקנים:

 • סחב”ק זיכויים
 • א. סלייס
 • איש צוות זיכויים
 • איש קמפ

הסיפור: איש זיכויים מגיע לשחרר קמפ שזיכה את עצמו לבד.

סיטואציה:

 • הגעה לשיחרור זיכוי זריז והמקום לא נראה נקי (מזוהה חשלש)
 • קריסת אינטרנט באמצע התהליך / הטלפון של איש הזיכויים מתקלקל
סימולציה 3: איסוף מודיעין/שידול והוקרת התנהגות טובה

שחקנים:

 • איש קמפ
 • איש צוות זיכויים

הסיפור: איש צוות הזיכויים מגיע לקמפ במטרה לבצע הסברה. בקמפ עצמו מגלה שחיי הקמפ מתנהלים ללא חשלש / שיש דברים חשודים.

סיטואציות אפשריות:

 • איש זיכויים גילה שהקמפ נקי ומתנהל ללא חשלש. מחפש את רכז החשלש ומצטלם איתו. אומר להם כל הכבוד.
 • נמצאה שפיכת מים אפורים או אפר על הפלאייה, רכז חשלש לא נמצא ואף אחד לא יודע כלום
 • בקמפ נמצאה פינת פסולת עם אשפה לא מופרדת
 • בפריקמפ ליד נשפכו מים אפורים (בלי קשר לאימוץ שטחים).

אחראי משולש

סימולציה 1: קבלת משימת זיכוי מהחב"ק והעברה לצוות
 • סחב“ק זיכויים
 • א. סלייס
 • איש צוות זיכויים

הסיפור: קבלת משימה. הסחב”ק עולה בקשר, נותן פרטים לא.סלייס והא. סלייס מעביר לאיש צוות שלו.

סיטואציות אפשריות:

 • אין קליטה בקשר/איבד מכשיר קשר – להגיע לחב“ק להחליף קשר.
 • מחנה מגיע ישירות לנדנד לא. סלייס. – לעלות מול החב”ק ולבצע בדיקה שהמחנה מילא טופס.
 • א. סלייס עמוס כרגע בפתרון סכסוך בין איש זיכוי לקמפ.
 • א. סלייס פונה רפואית / הבריז ממשמרת. – אחד המתנדבים מהזיכויים עולה בקשר מול חב“ק ומכריז על עצמו כרכז סלייס זמני.
 • איש זיכויים עמוס מדיי בזיכוי מחנות ממתינים. – א. סלייס מבקש תגבור מהחב”ק בעוד מתנדבים או הקלה בעומס הזיכויים האקטיביים.
סימולציה 2: סגירת משימת זיכוי מהאחראי לחב"ק
 • סחב“ק זיכויים
 • א. סלייס
 • איש צוות זיכויים

הסיפור: איש זכויים סיים לבצע ולתעד בפלאפון זיכוי בשטח. מעביר לרכז סלייס דיווח שבוצע והוא מעלה לחב”ק זיכויים.

סיטואציות אפשריות:

 • רכז סלייס לא עונה.
 • הכל עובד כמו שצריך

סחב"ק זיכויים

סימולציה 1: התנעת זיכוי מהמפה אל השטח

שחקנים:

 • סחב“ק זיכויים
 • א. סלייס

הסיפור: מופיעה בטבלת הזיכוי עצמי שורה חדשה. מבוצעת בדיקת מודיעין ונוצרת תקשורת עם א. סלייס.

סיטואציות אפשריות:

מתנדב שביל הזבל

סימולציה 1: ברנר מגיע לזרוק זבל בתחנת דלק

שחקנים:

 • ברנר
 • מתנדב שביל הזבל

הסיפור: ברנר מגיע לתחנת דלק עם שקיות זבל, מנסה לזרוק לפח

סיטואציות אפשריות:

 • יש במקום מעל 5 ברנרים והמתנדב מרגיש מאויים כי מתחילים ויכוחים
 • המקרה הטוב: הברנר משתכנע
 • ברנר מחליט להתווכח באופן מייגע.
 • מכולת זבל קיימת מתמלאת עד גדותיה ונדרש פינוי כדי למנוע אסון חשל”ש.

דגשים:

 • לדעת שלאו דווקא כל הברנרים ישתפו פעולה, הקהילה מגוונת, לכל אחד יש פרשנות אחרת ל-10 העקרונות.
 • “ברנר, חבר, אתה צריך לדעת שהשלכת פסולת כאן מסכנת את תנאי הרישוי של האירוע ואת קיומו בשנה הבאה”
 • “תבין שאני אצטרך להעמיס את זה באופן אישי בפרייבט שלי”
 • אנחנו לא מפעילים סמכות, אלא מנסים לרתום באמצעות השראה והסברה.
סימולציה 2: ירידה ממשמרת

שחקנים:

 • מתנדב שביל הזבל
 • סחב“ק זיכויים

הסיפור: מתנדב שביל הזבל יורד ממשמרת ומעדכן את חב”ק הזיכויים

סיטואציות אפשריות:

 • המחליף טרם הגיע
 • המחליף הגיע ונכנס לתפקיד

עורכות הערך הזה לדורותיו