השתתפות

Participation
Source: “The Ten Symbols” created by Wick, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License -> https://jameswickham.com/

השתתפות הינו עקרון מבין עשרת העקרונות.

נוסח בעברית

קהילתנו מחויבת למוסר השתתפות (באנגלית: Participation) רדיקלי. אנו מאמינים ששינוי, בין אם בפרט ובין אם בחברה כולה, יכול להתרחש רק דרך מעורבות אישית עמוקה. אנו מממשים הווייה דרך עשייה. כל אחד מוזמן לעבוד. כל אחד מוזמן לשחק. אנו הופכים את העולם לממשי דרך פעולות הפותחות את הלב.

נוסח באנגלית

Our community is committed to a radically participatory ethic. We believe that transformative change, whether in the individual or in society, can occur only through the medium of deeply personal participation. We achieve being through doing. Everyone is invited to work. Everyone is invited to play. We make the world real through actions that open the heart

פרשנות והסברים

-להשלים-

עורכות הערך הזה לדורותיו