חשל"ש

חשל“שחומר שלא שייך (באנגלית: MOOPMatter Out Of Place) הוא כינוי לכל מה שאינו חלק מקורי מהמקום בו מתקיים אירוע. לכן כל דבר, גדול כקטן, שנשאר במקום האירוע ואינו אמור להיות שם מוגדר כחשל”ש ויש לסלקו בסוף האירוע כחלק מהמאמץ לשמור על עקרון לא להשאיר עקבות. חשל“ש כולל גם מים אפורים (מים שהשתמשו בהם לרחצה, שטיפת כלים, צחצוח שיניים וכו').

קיימות מספר שיטות לאי השארת עקבות אשר נועדו לצמצם את טביעת הרגל הסביבתית של האירוע ולהעלים חשל”ש. באחריות כל משתתף בכל אירוע לדאוג לא להשאיר חשל“ש.

חשל"ש באירוע הברנינג מן

באירוע הברנינג מן צוות ה-DPW אחראי לסריקת מקום האירוע וניקיונו הסופי לפני עזיבתו. מאמץ הניקיון מתועד ונוצרת מפת חשל”ש שנתית (MOOP Map) הצבועה בצבעים ירוק / צהוב / אדום ומציינת עד כמה נקי היה כל איזור בפלאייה. מחנות שקיבלו ציון נמוך עלולים להיקנס ולקבל מקום פחות טוב בשנה שלאחר מכן.

קישורים ומקורות מידע

עורכות הערך הזה לדורותיו