כלכלת מתנות

כלכלת מתנות היא השיטה בה מתנסים תושבי העיר הזמנית מידברן בעת שהותם באירוע. זהו מנגנון המושתת על הרעיון, שנתינה ללא ציפייה לתמורה היא הדרך העיקרית להעברת חומר באופן שייצור את הקהילה הייחודית בעיר. שיטה זו מבוססת בעיקר על שני עקרונות מתוך עשרת העקרונות, שהם . א-מסחריות והענקת מתנות.

איך זה עובד?

כאמור, זרימת החומר מיד ליד נעשית בצורה של הענקת מתנות. מסחוּר על שלל צורותיו איננו מתקיים בעיר הזמנית ואין מטרה של רווח פרטי. כלומר, אין פרסום או חסויות, אין עסקאות ברטר, אין כסף, אין תמורות, והנתינה מעודדת על ידי תושבי העיר כחלק מתרבות המקום. חשוב להבין, שעל כל משתתף באירוע לדאוג לעצמו לצרכים הבסיסיים (כגון מים, אוכל, מחסה), ולא להסתמך על מתנות שיקבל במהלך האירוע. זוהי תשתית משמעותית לקיום כלכלת המתנות. כמובן שניתן לתת מתנות מסוגים רבים (אשר חלקם נמנים עם צרכים בסיסיים, כאוכל), אך רוב רובן של במתנות הניתנות במהלך האירוע יכולות להחשב כ“מותרות”. לדוגמה, שרשרת, סטיקר, ממתק, משקה או פריט לבוש כלשהו. מתנה יכולה להחשב גם דבר שאיננו מוחשי, כמסאז', סדנה, הופעה, מסיבה או הרצאה. בכלליות, כל דבר שמי מתושבי העיר רוצה ויכול לתת מעצמו לאחרים יכול להחשב כחלק מכלכלת המתנות. כאשר ישנה נתינה ללא ציפייה לתמורה, יחד עם אחריות אישית לסיפוק הצרכים הבסיסיים, נוצרת סביבה שונה במהותה מזו שתושבי העיר חווים במהלך חיי היום יום.

כל דבר יכול להחשב למתנה, ממיצג אומנותי ועד ארוחת בוקר חמה וטעימה.

עורכות הערך הזה לדורותיו