זוכה פרס הצ'אק נוריס של מידברן לשנת התשג”מ

“קפטן”. ראש מפ“צ האגדי משנת 2016 ועד עולם.
זוכה פרס הצ'אק נוריס של מידברן לשנת התשג”מ

  • לירן לא לובש משקפי אבק, האבק לובש משקפי לירן.
  • כדי לעלות מול לירן בקשר צריך אישור עבודה בגובה
  • כשלירן הולך בשטח הפלאייה מרטיבה את עצמה
  • אם נגמר המצבר של המיול אפשר להיעזר בלירן להתנעה. הפטמה הימנית היא הפלוס
  • כשדופקים בזנט תנועה לא נכונה יכולה לגרום לך לפרוק כתף. אם לירן עושה תנועה לא נכונה הוא פורק מכולה.
  • כשלירן צריך אש הוא בונה אפיג'י ומחכה חמישה ימים.

עורכות הערך הזה לדורותיו