ניהול מחנה

  • קובץ ניהול מחנה, שותף ע“י: שטיפלה

ניהול_מחנה_נושא_-_מגדלור_.pptx

  • קובץ עזר למנהלי מחנות נושא

להקים_מחנה_נושא….docx

  • מצגת לדוגמא, מחנה 4PLaY

4play_camp_2016.pptx

  • החלטות עקרוניות והמלצות כלליות למנהל המחנה

להקים מחנה נושא

עורכות הערך הזה לדורותיו