מאמץ קהילתי

Communal Effort
Source: “The Ten Symbols” created by Wick, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License -> https://jameswickham.com/

מאמץ קהילתי (באנגלית: Communal Effort) הינו אחד העקרונות מבין עשרת העקרונות.

נוסח בעברית

קהילתנו מעריכה שיתופי-פעולה יצירתיים ומאמץ משותף. אנו שואפים ליצור, לקדם ולהגן על רשתות חברתיות, מרחבים ציבוריים, עבודות אמנות ודרכי-תקשורת שתומכים ביחסי גומלין מסוג זה.

נוסח באנגלית

Our community values creative cooperation and collaboration. We strive to produce, promote and protect social networks, public spaces, works of art, and methods of communication that support such interaction.

פרשנות והסברים

-להשלים-

עורכות הערך הזה לדורותיו