מגדלור

  • מפגש מגדלור ראשון 2017

מגדלור_מפגש_ראשון.pptx

  • מצגת דוגמא למחנה 4PLaY

4play_camp_2016.pptx

  • סיכום מפגש מגדלור ראשון 2017

מגדלור_-_סיכום_מפגש_ראשון.docx

  • מפגש מגדלור שני 2017

ניהול מחנה נושא

  • מסמך ניהול קאמפ

תבנית לקובץ ניהול – קאמפ שטיפל'ה

  • מט“ר

מט"ר

  • סיכום מפגש מגדלור שני 2017

סיכום מפגש שני

עורכות הערך הזה לדורותיו