מיידיות

Immediacy
Source: “The Ten Symbols” created by Wick, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License -> https://jameswickham.com/

מיידיות (באנגלית: Immediacy) הינו אחד העקרונות מבין עשרת העקרונות.

נוסח בעברית

חוויה מיידית היא במובנים רבים הנדבך החשוב ביותר בתרבות שלנו. אנו שואפים להתגבר על מחסומים העומדים בינינו לבין החיבור לאני הפנימי שלנו, למציאות של הסובבים אותנו, למעורבות בחברה, ולקשר עם עולם הטבע שמעבר לשליטתם של בני אנוש.

נוסח באנגלית

Immediate experience is, in many ways, the most important touchstone of value in our culture. We seek to overcome barriers that stand between us and a recognition of our inner selves, the reality of those around us, participation in society, and contact with a natural world exceeding human powers. No idea can substitute for this experience.

פרשנות והסברים

עורכות הערך הזה לדורותיו