נציגים אזוריים

נציגים אזוריים (באנגלית: Regional Contacts) הם ברנרים אשר מתווכים בין מפיקי אירוע הברנינג מן לבין קהילות מקומיות. נציגים אזוריים צריכים להיות מנהיגים בעלי יכולת תקשורת גבוהה בכתב ובעל-פה, נלהבים ובעלי יכולת עבודה בקבוצה. מצופה מהם לעבוד בשיתוף פעולה עם ארגון העל ועם קהילות אזוריות אחרות. נציגים אזוריים נבחרים על-ידי ועדה ולאחר ראיון אישי.

תפקידי הנציגים האזוריים

  • אנשי קשר בין הקהילה המקומית למפיקי הברנינג מן.
  • הפצת תרבות וערכי הברנינג מן, כולל עשרת העקרונות.
  • הבאת ברנרים לעסוק בפרויקטים חברתיים או אזרחיים בקהילה המקומית. זאת אומרת לא רק אירועים ומסיבות.
  • עזרה לקהילה המקומית בפתרון בעיות.

נציגים אזוריים של קהילת מידברן

לקהילת מידברן הישראלית מונו 4 נציגים אזוריים:

  • ניר אדן
  • רעי דישון
  • נתי גולדמן
  • אסף כץ

קישורים ומקורות מידע

עורכות הערך הזה לדורותיו