ספקי שירות באירועי מידברן

רקע

באירועי מידברן ניתן להיעזר בשירותי ספקים עבור מגוון שירותים.

קבוצת פייסבוק

יצירת קשר ישיר בין ספקים ונותני שירותים לחברי קהילת מידברן, ניתן להצטרף לקבוצת ספקי המידברן בפייסבוק. מטרות הקבוצה:

1. פרסום שירותים ומוצרים ע"י הספקים
2. המלצה או אי המלצה על ספקים
3. שיתוף פרסומים של ספקים
4. חיפוש והתייעצות לגבי ספקים
5. ‏הצעות והתארגנות לקבוצת רכישה

עורכות הערך הזה לדורותיו