עירום באירועי ברן

ערך זה לא נכתב ע“י עורך דין, מומלץ לברר את החוקים הרלוונטים בעצמכם ולא להסתמך עליו.

חלק ממשתתפי הברן אוהבים להיות ערומים בנסיבות שונות (הן מיניות והן לא מיניות, פומביות או פרטיות).

חוקי מדינת ישראל אוסרים על “התערטלות בציבור”. הפרשנות למה זאת “התערטלות” היא לא תמיד ברורה, וגם למילה “בציבור” יכולים להיות כמה פירושים.

בפועל, עולה הרבה פעמים בברנים השאלה “האם מותר עירום פומבי באירוע?”. התשובה לגבי אירועים בארץ בדרך כלל שלילית, מה שמעורר התנגדות ומחלוקת מצד אותם אנשים שרוצים ללכת בעירום (למשל, אם זה הביטוי העצמי הרדיקלי שלהם). הם עשויים לשאול “למה אסור עירום?”

תשובה אחת אפשרית לשאלה זו היא: בואו נעשה את זה אחרת. קח אחריות על האירוע כחותם מול רשויות החוק בארץ שלא מאפשרות עירום באזור של קטינים ומחשיבים זאת כעברה פלילית ועכשיו תשאל את אותה שאלה – האם אתה מוכן לכך כאשר האחריות לתוצאות תהיה מוטלת * עליך *

למען סיבור האוזן, בחלק מהאירועים בחו”ל, בפרט ב-Burning Man ב-Borderland ובאפריקה-ברן, העירום חוקי ומקובל לגמרי והוא לגמרי non-issue, כל עוד מקפידים לשים קרם הגנה, הרבה פעמים בהתאמה לתפיסת העירום היותר מתירנית בחברה ההיא (ראו ערך חופי עירום בצרפת, סאונות וכו').

עורכות הערך הזה לדורותיו