תוכנית DIVERCITY

איך גורמים לעיר הזמנית מידברן להיות עיר שכוללת בתוכה מגוון אוכלוסיות?
איך משמרים באלאנס יחסי בין הקבוצות השונות?

מטרות התוכנית

  • הגדלת הגיוון בקהילה המשתתפת באירוע על ידי התאמת רכישת הכרטיסים ככל הניתן ליכולת המשתתפים להשקיע
  • הגדלת רגש השייכות בין חברי הקהילה לאירוע

איך זה יעבוד

עורכות הערך הזה לדורותיו