עדכונים טכניים

עדכונים לגבי מצב הפיתוח של אתר הויקי, תוספים חדשים, וכד'