אחריות אזרחית

Civic Responsibility
Source: “The Ten Symbols” created by Wick, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License -> https://jameswickham.com/

אחריות אזרחית (באנגלית: Civic Responsibility) הינו אחד העקרונות מבין עשרת העקרונות.

נוסח בעברית

אנו מכירים בערך החברה האזרחית. על חברי קהילה שמארגנים אירועים לקחת אחריות לשלום הציבור ולדאוג לתקשר למשתתפים את אחריותם האזרחית. כמו כן, אחראים המארגנים לקיים את האירועים בהתאם לחוקי המקום והמדינה.

נוסח באנגלית

We value civil society. Community members who organize events should assume responsibility for public welfare and endeavor to communicate civic responsibilities to participants. They must also assume responsibility for conducting events in accordance with local, state and federal laws

פרשנות והסברים

One Comment

כתיבת תגובה

עורכות הערך הזה לדורותיו