אירוע מידברן 2015

אירוע מידברן 2015 הוא האירוע האזורי הרשמי השני של קהילת מידברן אשר יתקיים בשבועות 2015. האירוע מופק על-ידי עמותת מידברן.

קישורים ומקורות מידע

מדריך למתחילים

פרסומים לפני האירוע

אנגלית

כתיבת תגובה

עורכות הערך הזה לדורותיו