אירוע ברן אין-מושן 2020

אירוע מידברן השנתי מתכונן להתקיים בפורמט InMotion כמו בשנת 2019, בין התאריכים 6-10 באוקטובר. השנה מתוכננים להשתתף בו 5000 משתתפים.
עקב אילוצי קורונה ייתכן וכמות המשתתפים תוגבל.

מיקום ותוכן

האירוע עתיד להתרחש שוב במסלול המרוצים בערד, שטח האירוע יהיה גדול יותר מבשנה הקודמת בסך כולל של 70 אלף מ“ר.
באירוע עתידים להשתתף 83 מחנות, 50 מיצבי אומנות ו 13 ארט קארס

נהלי והנחיות האירוע

כל המידע, הנחיות האירוע, נהלים כאן

One Comment

כתיבת תגובה

עורכות הערך הזה לדורותיו