ברנרות 2021 TEMP

ברנרות 2021 הוקם על ידי והתקיים בחודש בלה בלה

האירוע התקיים בפארק הירדן

מפה –

לאירוע הגיעו כ 1000 איש

מייצבים – X

מחנות – X

One Comment

כתיבת תגובה

עורכות הערך הזה לדורותיו