LaLa Bar – להלה בר

הלה לה בר היה הבר שפעל בשני האירועים הראשונים של הקהילה, האוקטוברן והמאמא ברן, הבר פעל במתכונת של צוות מצומצם שיצר אותו, דאג לחלוקת משמרות ולמלאי אלכוהול ראשוני, ובנוסף ניזון מתרומות שסיפקו משתתפי האירוע. בכל האירועים בהם פעל הלהלה בר היה מקום פופולרי והמקרר היה מלא תמיד בשתיה מגוונת. בחלק מהפעמים, כדי לקבל משקה, נידרש הקליינט לסובב גלגל ולבצע משימות. בשלב זה הייתי מוסיף כמה תמונות אבל אסור לי.

One Comment

כתיבת תגובה

עורכות הערך הזה לדורותיו