עשרת העקרונות

עשרת העקרונות הינם קווים מנחים לקהילה אשר נכתבו בשנת 2004 על ידי לארי הארווי, מייסד הברנינג מן, בעבור הרשתות המקומיות שהחלו להיווצר. הם עוצבו במיומנות שלא בכדי להכתיב כיצד אנשים צריכים להיות ולהתנהג, אלא כשיקוף של מערכת האמונות והתרבות הקהילתית כפי שהתפתחה בצורה טבעית מאז האירוע הראשון. מאז ועד היום הם משמשים כקווים מנחים באירועי קהילות הברנינג מן ברחבי העולם.

נא לא לערוך עמוד זה ללא תיאום מראש עם צוות האתר. תודה!

עשרת העקרונות

עבריתאנגלית
הכללה רדיקלית
כל אחד/ת יכול/ה להיות חלק מהקהילה.אנו מכבדים/ות ומקבלים/ות בברכה כל איש/ה זר/ה. אין דרישות מקדימות להשתתפות בקהילתנו.   להרחבה: הכללה רדיקלית
Radical Inclusion
Anyone may be a part of Burning Man. We welcome and respect the stranger. No prerequisites exist for participation in our community
הענקת מתנות
מידברן מוקדש להענקת מתנות. ערכה של מתנה הוא בלתי מותנה. הענקת מתנה אינה מותנית בקבלה או בהחלפה של דבר-מה שווה-ערך.   להרחבה: הענקת מתנות
Gifting
Burning Man is devoted to acts of gift giving. The value of a gift is unconditional. Gifting does not contemplate a return or an exchange for something of equal value
א-הסחרה
במטרה לשמר את רוח הענקת-המתנות, קהילתנו שואפת ליצור סביבה חברתית נטולת חסויות מסחריות, עסקאות או פרסום. אנו עומדים/ות על המשמר בכדי להגן על תרבותנו מפני ניצול שכזה. אנו מעודדים/ות השתתפות בחוויה על פני “תרבות הצריכה.
להרחבה: א-הסחרה
Decommodification
In order to preserve the spirit of gifting, our community seeks to create social environments that are unmediated by commercial sponsorships, transactions, or advertising. We stand ready to protect our culture from such exploitation. We resist the substitution of consumption for participatory experience
הסתמכות עצמית רדיקלית
קהילתנו מעודדת את הפרט לגלות, לתרגל ולהסתמך על משאביו/ה הפנימיים.
להרחבה: הסתמכות עצמית רדיקלית
Radical Self-reliance
Burning Man encourages the individual to discover, exercise and rely on his or her inner resources
ביטוי-עצמי רדיקלי
ביטוי עצמי מוחלט נובע מתוך הייחודיות של הפרט. איש/ה מלבדו/ה ומלבד הקבוצה עמה הוא משתף/ת פעולה אינו יכול/ה לקבוע את תוכן הביטוי העצמי. ביטוי זה מוצע כמתנה עבור אחרים/ות. ברוח זו, על מעניק/ת המתנה לכבד גם את זכויותיו/ה וחירויותיו/ה של הנמען/ת.   להרחבה: ביטוי-עצמי רדיקלי
Radical Self-expression
Radical self-expression arises from the unique gifts of the individual. No one other than the individual or a collaborating group can determine its content. It is offered as a gift to others. In this spirit, the giver should respect the rights and liberties of the recipient
מאמץ קהילתי
קהילתנו מעריכה שיתופי-פעולה יצירתיים ומאמץ משותף. אנו שואפים/ות ליצור, לקדם ולהגן על רשתות חברתיות, מרחבים ציבוריים, עבודות אמנות ודרכי-תקשורת שתומכים ביחסי גומלין מסוג זה.
להרחבה: מאמץ קהילתי
Communal Effort
Our community values creative cooperation and collaboration. We strive to produce, promote and protect social networks, public spaces, works of art, and methods of communication that support such interaction
אחריות אזרחית
אנו מכירים/ות בערך החברה האזרחית. על חברי קהילה שמארגנים/ות אירועים לקחת אחריות לשלום הציבור ולדאוג לתקשר למשתתפים/ות את אחריותם/ן האזרחית.כמו כן אחראים/יות המארגנים/ות לקיים את האירועים בהתאם לחוקי המקום והמדינה.
להרחבה: אחריות אזרחית
Civic Responsibility
We value civil society. Community members who organize events should assume responsibility for public welfare and endeavor to communicate civic responsibilities to participants. They must also assume responsibility for conducting events in accordance with local, state and federal laws
לא להשאיר עקבות
קהילתנו מכבדת את הסביבה. אנו מחויבים/ות שלא להשאיר עקבות לפעילותנו בכל מקום בו אנו מתכנסים/ות. אנו מנקים/ות אחרינו ושואפים/ות להשאיר מקומות במצב טוב מכפי שמצאנו אותם.   להרחבה: לא להשאיר עקבות
Leaving No Trace
Our community respects the environment. We are committed to leaving no physical trace of our activities wherever we gather. We clean up after ourselves and endeavor, whenever possible, to leave such places in a better state than when we found them
השתתפות
קהילתנו מחויבת למוסר השתתפות מוחלט. אנו מאמינים/ות ששינוי, בין אם בפרט ובין אם בחברה כולה, יכול להתרחש רק דרך מעורבות אישית עמוקה. אנו מממשים/ות הוויה דרך עשייה. כל אחד/ת מוזמן/ת לעבוד. כל אחד/ת מוזמן/ת לשחק. אנו הופכים/ות את העולם לממשי דרך פעולות הפותחות את הלב.
להרחבה: השתתפות
Participation
Our community is committed to a radically participatory ethic. We believe that transformative change, whether in the individual or in society, can occur only through the medium of deeply personal participation. We achieve being through doing. Everyone is invited to work. Everyone is invited to play. We make the world real through actions that open the heart
מיידיות
חוויה מיידית היא במובנים רבים הנדבך החשוב ביותר בתרבות שלנו. אנו שואפים/ות להתגבר על מחסומים העומדים ביננו לבין החיבור לאני הפנימי שלנו, למעורבות בחברה, ולקשר עם עולם הטבע שמעבר לשליטתם/ן של בני/ות אנוש.
להרחבה: מיידיות
Immediacy
Immediate experience is, in many ways, the most important touchstone of value in our culture. We seek to overcome barriers that stand between us and a recognition of our inner selves, the reality of those around us, participation in society, and contact with a natural world exceeding human powers. No idea can substitute for this experience

אודות התרגום

תרגום העקרונות כפי שמובא בדף זה בוצע בידי צוות מתנדבים אשר איחד מספר נוסחי תרגום קודמים לנוסח אחד רשמי. הקווים המנחים לתרגום היו:

  1. שמירה על נאמנות למקור – לא להוסיף ולא לגרוע.
  2. התאמה לדקדוק העברי, גם במחיר של שינוי מבנה המשפטים, בהתאם לצורך.
  3. קריאות – הטקסט הלועזי כתוב בשפה גבוהה ולא תמיד מובנת בקריאה ראשונה. היה ניסיון לשמר את אותה רמת קריאות, מבלי לפשט מדי את המילים ולעתים אף לשמור על אותה עמימות שבטקסט המקורי בכדי לא להכניס פרשנות.
  4. במקרה של ביטויים לועזיים או ניסוחים בעייתיים לתרגום – למצוא את המילה, צירוף המילים או הביטוי המקביל בעברית שנראה המתאים ביותר. במקרים אלו לעתים יש איבוד קל של הדיוק בתרגום לטובת קריאות (לא כל ביטוי ניתן לתרגום).

קישורים ומקורות מידע

כתיבת תגובה

עורכות הערך הזה לדורותיו

  • Midbrain V1 Volunteers
  • Yakir Rettig

    היי אני יקיר, מהמקימים של אתר המידבריין המקורי. פיתחתי ועיצבתי את האתר החדש. אני מאמין גדול ביצירה משותפת. תודה שהשתתפתן בניסוי.