Will Call

Will Call (בעברית: וויִל קוֹל), היא צורת רכישה של כרטיסים לאירוע הברנינג מן בנוואדה, ארה“ב. היא מבוססת על עיקרון של הזמנה ותשלום מראש, וקבלת הכרטיסים בזמן הכניסה לאירוע. ובמילים אחרות: איסוף בקופות.

פירוש המושג Will Call

בארה”ב, כאשר רוכשים כרטיס לכל סוג של אירוע (תהיה זו הרצאה, מסיבה, פסטיבל, הצגה, או משחק ספורט), ישנן שתי אפשרויות:
1. קבלת הכרטיס בדואר.
2. קבלת הכרטיס ב-Will Call. משמעות הדבר היא שההזמנה תיעשה מראש (דרך הטלפון, האינטרנט, או במקום), אך הכרטיס עצמו יישמר בקופות והאיסוף יתבצע על ידי הרוכש בסמוך לאירוע עצמו.

איך זה עובד

משרד ה- Will Call בכניסה לעיר הסלע השחור (צלם: רועי צחור)

הצורה הרווחת בה רוכשים תושבי ארה“ב כרטיס לאירוע הברנינג מן היא דרך האינטרנט באתר http://www.burningman.com. לאחר ביצוע ההזמנה, נשלחים הכרטיסים לכתובת הדואר שנתן הרוכש. כתובת זו חייבת להיות כתובת בתוך גבולות ארה”ב. מי שלא תושב ארה“ב, ולכן לא יוכל לתת כתובת כזו, יזמין את הכרטיסים דרך האינטרנט, אך לא יקבל אותם לידיו עד להגעה הפיזית לשערי עיר הסלע השחור. לאחר הרכישה יישלח באימייל אישור הזמנה אשר מומלץ להדפיס ולהביא לאירוע.

בכניסה לאירוע, ישנו תור של רכבים המחכים להיכנס. בשלב מסוים במהלך ההמתנה, מי שהזמין כרטיס Will Call יתפצל לתור נפרד, בו חונים את הרכב והולכים ברגל לקופות המיועדות לכך. שם, לאחר זיהוי של הרוכש, מקבלים את הכרטיס ליד. הזיהוי מתבצע באמצעות הצגת תעודה מזהה (רישיון נהיגה או דרכון) וכן את כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה או צילום שלו שבו ניתן לראות את 4 הספרות האחרונות. כעת, מי שקיבלו את אותו כרטיס, יחזרו לרכבם, וישתלבו שוב בתור המרכזי. אותו תהליך, של רכישת הכרטיס בקופה באותו מקום, נקרא Will Call. וכרטיס הנרכש בצורה זו, נקרא כרטיס Will Call. במהלך השנים, לא תמיד הרכישה התבצעה כך. אך בשנים האחרונות זוהי השיטה.

על שימוש בשירות ה- Will Call יש לשלם דמי 12$ להזמנה (בנוסף לדמי טיפול בסך 7$ לכרטיס)
(*המחירים נכונים לברנינג מן 2014)

קטגוריות נוספות שבהן נרכשים כרטיסי Will Call

ישנן סיבות אחרות שבגינן נעשית הזמנה של כרטיס בשיטת ה- Will Call.

 • מי שבקשתו לכרטיס מוזל נענתה בחיוב, והוא רשאי לקבל “מלגה”.
 • מי שזכאי להנחה על תשלום הכרטיס בגין התנדבות בתחום המציל חיים (כבאות, רפואת חירום וכו') במסגרת האירוע.
 • מי שזכאי להנחה על תשלום הכרטיס בגין קבלה לצוות הופעת אש המתבצע לפני שריפת האיש הבוער.
 • כל מי שמכל סיבה שהיא, לא יכול או לא מעוניין לקבל את הכרטיסים מראש בדואר.

מקרים מיוחדים

 1. אם מסיבה כלשהי רכשתם כרטיס זוגי ושני בני הזוג לא מגיעים יחדיו, ניתן להפקיד כרטיסים במשרד עם צילום תעודה מזהה של מי שאמור לאסוף את הכרטיס. אותו משתתף יוכל לאסוף את הכרטיס בהצגת תעודה מזהה.
  • אם הראשון שמגיע הוא זה שהכרטיסים על שמו, הוא ייקח את שני הכרטיסים ויפקיד אחד חזרה בצירוף צילום תעודה מזהה של המשתתף השני.
  • אם הראשון שמגיע הוא לא זה שהכרטיס על שמו, הוא יוכל לאסוף את שני הכרטיסים רק אם יהיו לו כל המסמכים כמו במקרה של מכירת כרטיס (ראו מקרה 2 להלן). לאחר שאסף את הכרטיסים, יפקיד אחד חזרה בצירוף צילום תעודה מזהה של המשתתף השני.
 2. אם הכרטיס רשום על שם של מישהו שלא מגיע פיזית לאסוף את הכרטיס (למשל במקרה בו קניתם את הכרטיס ברגע האחרון), יש להגיע למשרד עם:
  • אישור ההזמנה.
  • צילום תעודה מזהה של מי שהכרטיס רשום על שמו.
  • צילום של כרטיס האשראי שבו בוצעה הרכישה (ניתן להשחיר את 12 הספרות הראשונות, העיקר שהשם ו- 4 הספרות האחרונות יהיו ברורים).
  • מכתב חתום (באנגלית) שבו יש הצהרה של רוכש הכרטיסים שהוא מעביר לכם את הזכויות בכרטיס.

קישורים חיצוניים

One Comment

כתיבת תגובה

עורכות הערך הזה לדורותיו